Riksdagsrollspelet - Utbildningsnämnden i Upplands-Bro

Utbildningsnämndens ordförande i Upplands-Bro kommun, socialdemokraten Rolf Nersing, deltog vid öppningsceremonin den 4 februari. Han talade bland annat lite kort om kommunvalet i höstas och även om utbildningsnämnden. Han berättade att nämnden nu har 21 mandat, och att politikerna gör detta frivilligt på deras fritid och att det är folk i alla åldrar som engagerar sig, vissa studerar och andra arbetar.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som kommunpolitiker?
- Att få en bra skola för alla elever och utveckla den. Inom kommunen är det bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken, till Bro framför allt.

Vad tycker du om snöröjningen runtom i kommunen?
Nersing skrattar lite lätt, sedan säger han att det är för det mesta bra. Men det finns alltid folk som har olika åsikter om vilka vägar som skall plogas först.

Vad tycker du om att det är många som söker sig in till stan för att studera istället för att studera här i kommunen?
-Ungefär hälften av alla gymnasieelever går här i kommunen och resten söker sig till andra skolor. Vilket är positivt eftersom att de har möjlighet att plugga det dem vill eftersom att vi inte erbjuder alla program, valfriheten att få plugga det man vill är viktig, menar Nersing

Miljöpartiet, Wilondja Fataki

Den miljömotiverade partiledaren Wilondja Fataki, från Miljöpartiet, riktade in sig bland annat på skolbarnens betyg vid sitt tal i riksdagen. I minglet i biblioteket efteråt beskriver Fataki vidare:
- Barnen är vår framtid och vi måste ha kvalitet in i framtiden. 
Det är alltså därför Miljöpartiet driver den här betydelsefulla frågan. 

- Det är dags för en varmare politik där vi satsar på att avveckla kärnkraftverken och stänga ner onödiga flygplatser, menar Fataki. 

Partiledaren poängterade även att Sverige behöver en varmare och rättvisare politik och det kommer aldrig Miljöpartiet sluta kämpa för.
 
 
 

Moderat ledaren vill satsa på försvaret

Efter statsministerns tal så klev Viktor Burman Bengtsson upp på scen, Moderaternas partiledare. Han höll det längsta talet och fick med en hel del. Inledningsvis så talade han om hur viktigt det är med individuell frihet och om hur moderaterna värderar egna val och relaterar till partiets värderingar. Sedan talade Burman Bengtsson om de olika utskotten som är nödvändiga för att denna politik ska kunna. 
Burman Bengtsson nämnde social- och justitieutskottet, utbildningsutskottet men framförallt pratade han om utrikesutskottet. Han förklarade tydligt att vi inte längre står ohotade som land. 
- Hoten är mångsidiga och komplexa”, sa partiledaren.
Han förklarade vidare att ett mer aktivt Ryssland, orolig-heter i mellanöstern och terrorceller i Paris är bidragande faktorer till situationen. Lösningen ansåg han vara ett tätare nordiskt sammarbete bland annat gällande luftövervakning och krishantering. 
När han lämnade frågan om försvaret så talade Burman Bengtsson vidare om utbildning och arbete innan han avslutade sitt tal med att bottna i de ideologiska kärnvärderingar om människans frihet, som han även inledde med.